Księgowość Toruń

Usługi księgowe

Główną działalnością naszego biura rachunkowego są usługi dotyczące prowadzenia rachunkowości i podatków (outsourcing księgowy). Dzięki swojemu doświadczeniu nasze zadania realizujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami formalno-merytorycznymi, dostosowując również usługi do indywidualnych potrzeb Klienta. Oferowane przez nas usługi księgowe przeznaczone są zarówno dla małych i średnich przedsiębiorstw, jednoosobowych działalności gospodarczych, stowarzyszeń, fundacji, związków zawodowych, czy też wspólnot mieszkaniowych.

Skontaktuj się z nami  Sprawdź nasze promocje

Aktywnie uczestniczymy w kontaktach z Urzędem Skarbowym w przypadku kontroli i sporów

Nasze biuro oferuje swoje usługi następujących rozliczeń:

• KPIR (książka przychodów i rozchodów)
• Pełna księgowość (księgi handlowe)
• Ryczałt, karta podatkowa
• Deklaracje PIT, CIT, VAT
• Ewidencja środków trwałych
• Sporządzanie sprawozdań finansowych

Skontaktuj się z nami  Sprawdź nasze promocje

Do głównych obowiązków naszego biura rachunkowego należą:

• prowadzenie Księgi z należytą starannością zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
• prowadzenie wymaganych przepisami prawa ewidencji księgowych (ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia,  ewidencje do celów podatku od towarów i usług),
• ustalanie wysokości należnych zaliczek na podatek VAT, PIT, CIT oraz sporządzanie wymaganych deklaracji i składanie ich do Urzędu Skarbowego,
• sporządzanie zeznania rocznego, sprawozdania finansowego,

Skontaktuj się z nami  Sprawdź nasze promocje

Skontaktuj się z nami

Get soren to captuality ent drimers camen dope

Statera Consulting

ul. Małe Garbary 21/1
87-100 Toruń

+48 795 997 991

lukasz.grzonkowski@statera-consulting.pl

795997991