JPK VAT

JPK_VAT to zestaw informacji

o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres.

Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, nawet jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie.

Od 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorcy są zobligowani do prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT .

Skontaktuj się z nami  Sprawdź nasze promocje

Podatnicy, którzy prowadzą księgowość w formie elektronicznej

 

Od 1 lipca 2018 r. – wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgowość w formie elektronicznej, przekażą inne struktury JPK na żądanie organów podatkowych w trakcie postępowania podatkowego, czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej.

 

JPK na żądanie obejmują:

  • • księgi rachunkowe – JPK_KR
  • • wyciąg bankowy – JPK_WB
  • • magazyn – JPK_MAG
  • • faktury VAT – JPK_FA
  • • podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
  • • ewidencja przychodów – JPK_EWP.

Skontaktuj się z nami  Sprawdź nasze promocje

JPK_VAT - grzywna

Jak informuje Ministerstwo Finansów, za brak przesłanych informacji JPK_VAT podatnikowi może grozić grzywna w następujących kwotach:

 

Karą za wykroczenie skarbowe jest grzywna, określana kwotowo w przedziale od 1/10 do 20-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. W 2018 r. jest to:

  • od 210 zł do 4200 zł (kara nałożona mandatem),
  • od 210 zł do 21 000 zł (kara nałożona nakazem sądu),
  • od 210 zł do 42 000 zł (kara nałożona wyrokiem sądu).

Wysokość grzywny ustala się z uwzględnieniem sytuacji majątkowej, rodzinnej oraz możliwości zarobkowych sprawcy.

Skontaktuj się z nami  Sprawdź nasze promocje

Skontaktuj się z nami

Get soren to captuality ent drimers camen dope

Statera Consulting

ul. Małe Garbary 21/1
87-100 Toruń

+48 795 997 991

lukasz.grzonkowski@statera-consulting.pl

795997991